Jump to content
GSForum - Segélyvonal

Visszaszámláló


Pozoki

Recommended Posts

Pozoki

Keresgéltem, de nem találtam magamnak megfelelõ visszaszámlálót!

 

 

Ilyesmi kellene:

Év:Hónap:nap:óra:perc:másodperc:századpec (ha elérné a megadot idõt, átugorna egy megadott oldalra)

 

Ismertek ilyen Script-et?

Link to comment
Share on other sites

Kovács Dávid ( Davs )

Mit kellene számolnia? Ha pl. minden nap délben kellene jeleznie, akkor meglehetne azt csinálni, hogy 12-bõl kivonjuk, hogy most hány óra van és ha ennek eredménye 0, akkor csinálja, amit kell.

Link to comment
Share on other sites

apacs

@Pozoki: Ezt inkább a javascript topicba kellett volna. ;)

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...
web

@Pozoki

Nem tudom, hogy milyen visszaszámláló kell, de itt van egy:

 

<script language="JavaScript1.2">

/*
Dynamic countdown Script- © Dynamic Drive (www.dynamicdrive.com)
For full source code, 100's more DHTML scripts, and TOS,
visit http://www.dynamicdrive.com
*/


function setcountdown(theyear,themonth,theday){
yr=theyear;mo=themonth;da=theday
}

//////////CONFIGURE THE COUNTDOWN SCRIPT HERE//////////////////

//STEP 1: Configure the countdown-to date, in the format year, month, day:
setcountdown(2006,12,25)

//STEP 2: Change the two text below to reflect the occasion, and message to display on that occasion, respectively
var occasion="Christmas!"
var message_on_occasion="Merry Christmas!"

//STEP 3: Configure the below 5 variables to set the width, height, background color, and text style of the countdown area
var countdownwidth='480px'
var countdownheight='20px'
var countdownbgcolor='lightblue'
var opentags='<font face="Verdana"><small>'
var closetags='</small></font>'

//////////DO NOT EDIT PASS THIS LINE//////////////////

var montharray=new Array("Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec")
var crosscount=''

function start_countdown(){
if (document.layers)
document.countdownnsmain.visibility="show"
else if (document.all||document.getElementById)
crosscount=document.getElementById&&!document.all?document.getElementById("countdownie") : countdownie
countdown()
}

if (document.all||document.getElementById)
document.write('<span id="countdownie" style="width:'+countdownwidth+'; background-color:'+countdownbgcolor+'"></span>')

window.onload=start_countdown


function countdown(){
var today=new Date()
var todayy=today.getYear()
if (todayy < 1000)
todayy+=1900
var todaym=today.getMonth()
var todayd=today.getDate()
var todayh=today.getHours()
var todaymin=today.getMinutes()
var todaysec=today.getSeconds()
var todaystring=montharray[todaym]+" "+todayd+", "+todayy+" "+todayh+":"+todaymin+":"+todaysec
futurestring=montharray[mo-1]+" "+da+", "+yr
dd=Date.parse(futurestring)-Date.parse(todaystring)
dday=Math.floor(dd/(60*60*1000*24)*1)
dhour=Math.floor((dd%(60*60*1000*24))/(60*60*1000)*1)
dmin=Math.floor(((dd%(60*60*1000*24))%(60*60*1000))/(60*1000)*1)
dsec=Math.floor((((dd%(60*60*1000*24))%(60*60*1000))%(60*1000))/1000*1)
//if on day of occasion
if(dday<=0&&dhour<=0&&dmin<=0&&dsec<=1&&todayd==da){
if (document.layers){
document.countdownnsmain.document.countdownnssub.document.write(opentags+message_on_occasion+closetags)
document.countdownnsmain.document.countdownnssub.document.close()
}
else if (document.all||document.getElementById)
crosscount.innerHTML=opentags+message_on_occasion+closetags
return
}
//if passed day of occasion
else if (dday<=-1){
if (document.layers){
document.countdownnsmain.document.countdownnssub.document.write(opentags+"Occasion already passed! "+closetags)
document.countdownnsmain.document.countdownnssub.document.close()
}
else if (document.all||document.getElementById)
crosscount.innerHTML=opentags+"Occasion already passed! "+closetags
return
}
//else, if not yet
else{
if (document.layers){
document.countdownnsmain.document.countdownnssub.document.write(opentags+dday+ " days, "+dhour+" hours, "+dmin+" minutes, and "+dsec+" seconds left until "+occasion+closetags)
document.countdownnsmain.document.countdownnssub.document.close()
}
else if (document.all||document.getElementById)
crosscount.innerHTML=opentags+dday+ " days, "+dhour+" hours, "+dmin+" minutes, and "+dsec+" seconds left until "+occasion+closetags
}
setTimeout("countdown()",1000)
}
</script>

<ilayer id="countdownnsmain" width=&{countdownwidth}; height=&{countdownheight}; bgColor=&{countdownbgcolor}; visibility=hide><layer id="countdownnssub" width=&{countdownwidth}; height=&{countdownheight}; left=0 top=0></layer></ilayer>

Link to comment
Share on other sites

web

Vagy találtam egy jobbat ami visszaszámol és ugrik:

<script language="JavaScript">

//Refresh page script- By Brett Taylor (glutnix@yahoo.com.au)
//Modified by Dynamic Drive for NS4, NS6+
//Visit http://www.dynamicdrive.com for this script

//configure refresh interval (in seconds)
var countDownInterval=60;
//configure width of displayed text, in px (applicable only in NS4)
var c_reloadwidth=200

</script>


<ilayer id="c_reload" width=&{c_reloadwidth}; ><layer id="c_reload2" width=&{c_reloadwidth}; left=0 top=0></layer></ilayer>

<script>

var countDownTime=countDownInterval+1;
function countDown(){
countDownTime--;
if (countDownTime <=0){
countDownTime=countDownInterval;
clearTimeout(counter)
window.location.reload()
return
}
if (document.all) //if IE 4+
document.all.countDownText.innerText = countDownTime+" ";
else if (document.getElementById) //else if NS6+
document.getElementById("countDownText").innerHTML=countDownTime+" "
else if (document.layers){ //CHANGE TEXT BELOW TO YOUR OWN
document.c_reload.document.c_reload2.document.write('Next <a href="javascript:window.location.reload()">refresh</a> in <b id="countDownText">'+countDownTime+' </b> seconds')
document.c_reload.document.c_reload2.document.close()
}
counter=setTimeout("countDown()", 1000);
}

function startit(){
if (document.all||document.getElementById) //CHANGE TEXT BELOW TO YOUR OWN
document.write('Next <a href="javascript:window.location.reload()">refresh</a> in <b id="countDownText">'+countDownTime+' </b> seconds')
countDown()
}

if (document.all||document.getElementById)
startit()
else
window.onload=startit

</script>

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...