Jump to content

Origami


jetine
 Share

Recommended Posts

jetine

Az tradicionális origami eredete

Nem tudjuk biztosan, hogy honnan ered az origami. Sokan egy téves következtetés eredményeképp azt állítják, hogy az origami Kínából ered. A papírt kb. 2000 évvel ezelõtt találták fel Kínában, ez az esemény azonban nem indukálja egyértelmûen az origami feltalálását. Tény, hogy a papír késõbb Japánba is eljutott, de ott sem jelent meg egybõl a ma ismert origami.

Sziasztok!

Gondoltam nyitok egy topicot az origami kedvelõinek (és esetleg azoknak akik még megkedvelik). Sajnos én már nemhajtogatok, ugyanis a címben olvasva ehez sok türelem kell (amihez sok szabad idõ) és van hogy a munkamenet monoton (de a végeredmény az sokszor magáért beszél).

Egy kis okosság róla + utánna képek amiken az én "mûveim" vannak:

Sokak szerint Japánban a Heian-korban (794-1185) kezdtek origamizni. Ekkoriban már hallani lehetett olyan mesékrõl, hogy egy ember papírból madarat formázott, másvalaki pedig egy papírból készült békát varázsolt nõvé. Fontos azonban megjegyezni, hogy a "formázás" nem egyenlõ a papírhajtogatással. Lehet, hogy gyûréssel, vagy vágással alakították ki a figurákat.

A másik szintén nem elhanyagolandó tény, hogy akkoriban a papír Japánban a selyemszövéshez használt segédanyagot jelentette.

Még a Hejan kor elõtt lehetett hallani a tatogamiról, ez azonban egyszerû sarok behajtást – csomagolási módot – jelentett. A kimonókat is így csomagolták be, ez a primitív hajtás azonban még nem nevezhetõ hajtogatásnak.

A Hejan korban az origami kifejezés iratfajták egy típusát jelölte. Az Edo-korban (1615-1868) ezt az iratfajtát a bíróságokon használták.

A ma ismert legrégebbi japán origamiról szóló feljegyzés 1680-ból származik. Ihara Szaikaku versében írt arról, hogy esküvõk és egyéb szertartások alkalmával papírból készült origami madarakat használtak dekorációnak. Egyes szamuráj családok régi írásai közt fellelhetõk bizonyos szabályok arra vonatkozóan, hogy a szertartások alkalmával milyen figurákat és hogyan kell elkészíteni.

1797-ben jelent meg az elsõ nyomtatott origami könyv. Szerzõje Akiszato Magakidzsima, a "Szenbacura orikatacsi", azaz "Az ezer daru hajtogatása" címet adta neki.

Japánon kívül is zajlott az origami fejlesztése. Johannes de Sacrobosco "Tractatus de Sphaera Mundi" címû mûvének 1490-os kiadásában egy kép található, mely egy origami hajót ábrázol. Találhatunk régi hajtogatott origami lovakat a Német Nemzeti Múzeumban, melyek 1810 környékén készültek.

A 19. század közepén Friedrich Fröbel építette be az origamit az általa kreált óvodai oktatási rendszerbe. A 19. századi európai origaminak csak töredéke lelhetõ fel a Japán leírásokban. A Pajarita (kismadár) figurát pl. nagyon kevés Japán ismeri, viszont minden Spanyol hallott már róla. Természetesen nagyon sok Japán figura volt, melyrõl a nyugati világ nem hallott. Az európai és japán hajtogatási stílusok eléggé különböztek egymástól mivel Japán sokáig zárva volt Nyugattól, így aztán az origami stílusok szeparálva fejlõdtek ki. Amikor Japán megnyílt Nyugat elõtt és megújította az oktatási rendszerét, próbált sok európai motívumot átvenni. Ekkor vette át a frödeli origamit is, mely jórészt az európai origami stílust képviselte. Mindemellett a Nyugat átvette a Japán origamit, így olvadt össze a nyugati és a japán origami. Japán átvette a nyugati színes origami papír gyártásának módját is, mivel szüksége volt rá a frödeli origami japán óvodákban való alkalmazásához.

Mind Európában, mind Japánban egyre nagyobb teret hódítot az origami az óvodai oktatásban. Az általunk ismert tradicionális origami tehát nem kizárólag Japánból ered, hanem a japán és a nyugati origami egyesülésébõl született, habár Japánban a legelterjedtebb, és egyértelmûen ott kezdtek kibontakozni a papír hajtogatásának õsi módjai.

A modern origami

A modern origami atyja talán Uchiyama Koko, aki elsõként szabadalmaztatta figuráit. Sokan azon a véleményen vannak, hogy az origami figurákat szabadalmaztatni kellene. Régebben nem volt az origami egyéni szellemi termékként kezelve, ma már viszont minden figurának van szerzõje, tehát egyre fontosabb a kreáló mûvész egyéni tehetségének és ezáltal egzisztenciájának kihangsúlyozása.

A cél már régen is az volt, hogy a tradicionális origamit megismertetve, a gyerekeket kreatív munkára sarkallják az óvodákban. Az origami régebben kézrõl kézre szállt, és csak úgy, mint a történeteket, az origami figurákat is módosították. Néha még egyedi figurák is elkészülnek, ezzel gazdagítva az origami amúgy is végtelen világát. A modern origami már relative jól definiált leírásokkal marad fent, így annak terjedése már nem a személyes bemutatás, hanem a különféle médiumok segítségével érhetõ el. Ez egyben a sikerének záloga is.

Több reprezentációs mód is létezik. A mai reprezentációk már igyekeznek részletesen bemutatni a hajtogatás lépéseit, míg ez a tradicionális origamira nem volt jellemzõ.

A stílus is nagyban változott. A tradicionális origamiban az absztrakt figurák kialakítása volt a cél. A figurák általában egy papírból készültek, és nem ( vagy csak alig ) használtak ragasztást, vagy vágást, nem törekedtek tehát az élethû ábrázolásra. A modern origamit inkább a részletesség jellemzi, ez viszont egy vagy pár papír segítségével alig érhetõ el. Egyre elterjedtebb tehát a puzzle szerû origami. Ez a módszer minden apró részletet kidolgoz. Egy állat pl. rengeteg – esetenként több száz – papírból készülhet, így biztosítva a részletességet és az élethû ábrázolást.

E módszerrel gyakran együtt járó, de önálló stílusként is élõ módszer a szobor origami. Az ilyen stípust képviselõ origamisták a papírt nemcsak hajtják, hanem törik és gyûrik, mint egy gyurmát.

Érdemes szót ejteni a matematikai origamiról is. Ez a stílus absztrakt geometriai 3 dimenziós alakzatok kialakítását valósítja meg. Ezekbõl az atomi formákból lehet aztán bonyolultabb formákat létrehozni, vagyis a puzzle origamit alkalmazni.

A modern origami tehát napjainkban valódi reneszánszát éli.

Mire jó az origami?

Az origami óvodai oktatása nem véletlen, hanem tudatos és megfontolt tevékenység, ugyanis a papírhajtogatás nagyban fejleszti a térérzéket. A térérzék születésünkkor a legerõsebb, majd idõvel eltompul, ha nem fejlesztjük. Ez a magyarázata annak, hogy a fiatal gyermekek könnyebben képesek egy figurát meghajtogatni, mint az idõsebbek. Fontos tehát már az óvodákban oktatni az origamit, mert amellett, hogy a gyermeket elfoglalja, játszva fejleszti a térérzékét és a vizuális készségeit.

Sok embernek nehézséget jelent az origami elsajátítása, pontosan a vizuális készség hiánya miatt. Nehézségek még egy átlagos vizuális képességgel megáldott embernél is gyakran adódnak. Rengeteg segítséget jelent a multimédia (képek, hangol, videók, leírások) alkalmazása, mely napjaink technológiai hátterével megvalósítható, így azt mondhatni, hogy a tendencia még ha lassan is, de javul.

Összességében elmondható, hogy az origami elsajátításában elõnyt élveznek a fiatal gyermekek, mert õk ekkor a legfogékonyabbak a vizuális agytornával szemben, illetve statisztikailag a balkezesek, mivel a vizuális központ a jobbféltekében található.

Az origamira sokáig egyszerû játékként tekintettek, azonban az utóbbi idõkben a tudomány is egyre intenzívebben alkalmazza, felismerve a benne rejlõ lehetõségeket.

Egy kutatócsoport pl. az origami alapjait tanulmányozva és felhasználva próbál egy olyan házat konstruálni, melynek falai földrengés esetén az origami szabályainak megfelelõen deformálódnak, ezzel elérve egy flexibilis, ámde rendkívül stabil és biztonságos formát.

Az autóiparban is felfigyeltek az origamira. Újabban próbálnak origami hajtogatási szabályok alapján megtervezni egy gépkocsi vázat, hogy egy estleges ütközéskor a váz origami figuraként hajtogatódjon össze lehetlõleg úgy, hogy a legtöbb ütközési energiát nyelje el, növelve ezáltal a gépkocsi utasainak túlélési esélyeit.

Az ûrkutatásban is hódít az origami. Egy robotgép, vagy mûhold fellövésekor nagyon fontos, hogy az adott gépezet a lehetõ legkisebb helyet foglalja el, majd célját elérve kihajtogassa magát. A NASA elõszeretettel alkalmaz origamis trükköket e cél érdekében.

Forrás: http://openorigami.net

Képek:

IPB Image

IPB Image

IPB Image

IPB Image

IPB Image

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...
PCBalu

Technika órán ez mindig a halálom volt, kettesnél talán nem is kaptam jobbat :D

Link to comment
Share on other sites

Stauffenberg

Bánná esetleg a topik létrehozója, ha a papercraft-et is felvennénk a topik címébe? Ez egy kicsit modernebb, de legalább annyira népszerû evolúciója az origaminak, ami a saját kezû hajtogatást és formázást ötvözi a modellezéssel.

Ugyan nekem még csak egy ilyen alkotásom van, de tetszik a dolog, fõként mivel a hagyományos modellezést is imádom (abból jó sok van).

Egy vitorlás hajó három árboccal és nyolc vitorlával:

http://a.imageshack.us/img230/6683/elsopapercraftom.jpg

Meglehetõsen elnagyolt, de nem akartam elsõre egy ennél bonyolultabb, esetleg valóban létezõ hajó papercraft modelljébe belevágni. Eredetileg piros lenne a hajó alja, de már csak fekete patron maradt a nyomtatóban és még a nyomtató is bedöglött.

Link to comment
Share on other sites

arazu

Technika órán ez mindig a halálom volt, kettesnél talán nem is kaptam jobbat :D

Napokkal ezelõtt ugyanezt akartam beírni.

Agyhalál. Nincs idegzetem hozzá. A végeredmények amúgy jók....

Link to comment
Share on other sites

erdly

Napokkal ezelõtt ugyanezt akartam beírni.

Agyhalál. Nincs idegzetem hozzá. A végeredmények amúgy jók....

Én leragadtam a repülõ hajtogatásnál. Az legalább jól ment és jól is szálltak. :D

Link to comment
Share on other sites

_Tigris_

Ez az ami nekem sosem ment, már általánosban is ki nem állhattam mikor ezt kellet csinálni.

Link to comment
Share on other sites

HUN_Rocky

Jah a repülõhajtogatást általános iskolába mesteri fokra fejlesztettem :D

Link to comment
Share on other sites

MagicAcid

:D

Nekem az origami kimerült annyiban hogy rájöttem: a papírgalacsin jobban repül mint a papírrepülõ :

AMúgy nekem türelmem az még lenne hozzá, de kézügyességem az 0

Link to comment
Share on other sites

Godzilla2

Gimi 8 éve alatt ez volt a szenvedélyem :D ...akkoriban képes voltam a legkisebb papírfecnibõl is darut hajtogatni...a könyvekbõl kilesett, bonyolultabb figurákról már nem is beszélve(egyszer még a rajztanár is megkért h egy sulis kiállításra dobjak össze egy raklapnyi állatfigurát :) )...aztán fõsuli alatt szép lassan alábbhagyott a dolog...úgy fél éve kezdtem el nézelõdni a neten újabb figurák és könyvek után, de már ritkaságszámba menõ ha nekiállok...

Link to comment
Share on other sites

jetine

Jaj.

Mivel napokig nemvolt beírva, így elfelejtettem a topicot, most egy sárkányon dolgozok, ha készlesz berakom :o.

Stauff: Nem bánnám, sõt, hátha valaki felfigyel rá.

2-ekhez: A lenti figurákat amiket csináltam, kb akinek van szeme az megtudja csinálni, ha érdekel valakit, akkor adok leírást, igaz nekem újságom van hozzá, de neten is találni millió féle dolgot hozzá, 1 elem meghajtogatása, meg semmi, mégcsak tudás se kell hozzá, az építéshez kell kreativitás.

Idõ kell hozzá igazábol, napi 1-fél órával is lehet jót összehozni.

Link to comment
Share on other sites

Real013

Én nem szeretem az origamit, valószínûleg pont azért, mert nem vagyok türelmes, legalábbis ilyen tekintetben, mert amúgy igazán jámbor gyerek vagyok:)

Link to comment
Share on other sites

Jackassbomb

Gondoltam én is csinálok valamit, mert meghozta a topic a kedvemet, de nincs négyzetes papírom, csinálni meg lusta vagyok. xP Viszont linkelek pár patent oldalt.

Vietnam Origami Group

Brian origamis oldala -> tipp. ^^

Link to comment
Share on other sites

jetine

Jó oldalak :D.

Én valahogy nemkedvelem a sima hajtogatást, mármint ezeket a sima figurákat, lehet azért, mert nekem csak fehér lapom van gazdálkodni :D.

Most rákaptam erre a sok darabból álló hajtogatásra, elvagyok vele. Már a sárkány egy része kész, a szárnya hiányzik, de már ígyis labilis, de ragasztó nélkül mit várok :D.

Link to comment
Share on other sites

  • 6 months later...
jetine

Látom nincs érdeklõdés, de ha már x hónapja beírtam hogy adok képet a sárkányról akkor csak berakom :D és lehet temetni a topicot.

Igazából 5-6 nap volt a munkanapok száma, de hetek teltek el közöttük :D mivel csak hobbi így többet nemnagyon szánok rá.

Az elsõ képen a másik a méretarány miatt van fent, a nagy magassága 44 cm a két szélsõ fejnél a szélessége 56 cm.

Sok módosítás után:

[GSF] Picture

[GSF] Picture

[GSF] Picture

[GSF] Picture

[GSF] Picture

Link to comment
Share on other sites

MikaRoss

Te-jó-ég.

Nekem soha a büdös életbe nem lenne ehhez türelmem, az biztos. Gratulálok, nagyon jól néz ki. Eddig legközelebb akkor kerültem az origamihoz, mikor valaki mutatt egy kb 2 mm-es darut, amit mit tudom én milyen pálcikával készített. Na, jó, nem hogy türelmem, ügyességem sem lenne hozzá.

(amúgy ez a topik, miért nem a hobbik és egyebek-ben van?)

Link to comment
Share on other sites

jetine

Köszönöm szépen :D.

Igazábol azért nemrakta oda, mert egyes embereknek és népeknek az origami kultúra szinten megy és nem hobbi (mégha itt mindenkinek hobbi is) A fotózás is egy hobbi sok embernek mégis ittvan, mert akad kivétel :D.

Link to comment
Share on other sites

Kimmuriel

Sajnos nem saját munka, de itt egy pár klassz origami remekmû:

[GSF] Picture

[GSF] Picture

[GSF] Picture

[GSF] Picture

Türelmem nekem sincs hozzá, de nagyon tisztelem azokat, akik ilyenbe belevágnak! :rolleyes:

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...